Bulgarian Team Championship 2009 - A Group - Women

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български
Round 2
09.06.2009


(1) Maksimovic,S (2299) - Nikolova,A (2304) [A00]
Sunny Beach BUL, Team Ch_A (w)_r2 Sunny Beach, BUL (2.1), 09.05.2009

1.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.e3 Be7 5.d4 0-0 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 c5 8.0-0 b6 9.Qe2 cxd4 10.exd4 Bb7 11.Bg5 Nbd7 12.Rad1 Re8 13.Rfe1 Qc8 14.Bb3 h6 15.Bc1 Bb4 16.Ne5 Nxe5 17.Qxe5 Qc6 18.Qg3 Bxc3 19.bxc3 Ne4 20.Qh3 Nxc3 21.Rd2 Ne4 22.Rde2 Rac8 23.Bf4 Ng5 24.Bxg5 hxg5 25.Re5 Qc3 26.Qxc3 Rxc3 27.d5 Bc8 28.Rxg5 Kf8 29.h4 Bd7 30.dxe6 Bxe6 31.Rge5 Bd7 32.Rxe8+ Bxe8 33.Re4 b5 34.Kf1 a5 35.Ke1 Rc1+ 36.Kd2 Rf1 37.Rf4 a4 38.Bd5 f6 39.Kc3 Rc1+ 40.Kb4 Rb1+ 41.Kc3 Rd1 42.Rd4 Rc1+ 43.Kb2 Rf1 44.Rf4 Rd1 45.Be6 Ke7 46.Bg8 ............................... 1/2-1/2
(2) Sirkova,D (1963) - Chilingirova,P (2157) [B23]
Sunny Beach BUL, Team Ch_A (w)_r2 Sunny Beach, BUL (2.1), 09.05.2009

1.e4 c5 2.Nc3 d6 3.Nge2 Nc6 4.g3 Bg4 5.Bg2 Nd4 6.h3 Bf3 7.0-0 Nf6 8.Bxf3 Nxf3+ 9.Kg2 Nd4 10.d3 e6 11.Be3 Nxe2 12.Qxe2 Be7 13.d4 cxd4 14.Bxd4 0-0 15.Rfd1 a6 16.a4 Qc7 17.Kg1 Rac8 18.Rd2 Rfd8 19.Rad1 h6 20.Qe3 Qc6 21.f4 Nd7 22.Nd5 exd5 23.exd5 Qxd5 24.Qxe7 Qe6 25.Qxe6 fxe6 26.c3 Rf8 27.Re1 Kf7 28.Bf2 Rc6 29.Re4 Rfc8 30.Rde2 d5 31.Rd4 Nf6 32.g4 Rc4 33.Be3 h5 34.Rg2 hxg4 35.hxg4 Rxd4 36.Bxd4 Rc4 37.b3 Rc6 38.Rg3 Ne4 39.Rh3 Kg6 40.b4 b5 41.a5 Nf6 42.Rh4 Rc8 43.Kg2 Ne4 44.Rh3 Nd6 45.Re3 Kf7 46.Rh3 Ne4 47.Be5 Nf6 48.Kf3 Kg6 49.Bd4 Rc4 50.Rh8 Ne4 51.Rg8 Rc7 52.Be5 Nf6 53.Rb8 Re7 54.Rb6 Nd7 55.Rxa6 Nxe5+ 56.fxe5 Rc7 57.Rxe6+ Kg5 58.Rb6 Rxc3+ 59.Ke2 Kf4 60.e6 d4 61.Kd2 Kxg4 62.e7 Re3 63.Rb7 Kf5 64.a6 Kf6 65.a7 1-0
(3) Videnova,I (2160) - Voiska,M (2332) [A00]
Sunny Beach BUL, Team Ch_A (w)_r2 Sunny Beach, BUL (2.1), 09.05.2009

1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd6 4.d4 Nf6 5.Nf3 a6 6.g3 Bg4 7.Bg2 c6 8.0-0 e6 9.h3 Bxf3 10.Bxf3 Qc7 11.Re1 Bd6 12.d5 cxd5 13.Nxd5 Nxd5 14.Qxd5 Nc6 15.Qe4 0-0 16.Bg2 Rac8 17.Bd2 e5 18.Red1 Kh8 19.g4 Bc5 20.b4 Ba7 21.a4 f5 22.gxf5 Qf7 23.b5 Nd4 24.Be3 Ne2+ 25.Kh1 Bxe3 26.Qxe3 Nd4 27.Qe4 axb5 28.axb5 b6 29.Ra6 Nxb5 30.Qd5 Qxd5 31.Bxd5 Nc3 32.Rd3 Nxd5 33.Rxd5 Rxf5 34.Rxb6 Rxf2 35.Rxe5 Rcf8 36.Rc6 h6 37.Re3 Rd2 38.Rg3 Rf1+ 39.Rg1 Rf3 40.Rc8+ Kh7 41.Rg4 Rxh3+ 42.Kg1 Ra3 43.Rg2 Rxg2+ 44.Kxg2 Kg6 45.Rc5 Kf6 46.c3 Ra6 47.Kg3 g5 48.Kg4 Kg6 49.Rc8 h5+ 50.Kg3 Kf5 51.Rc5+ Kf6 52.Rc8 Re6 53.Rf8+ Kg6 54.Rg8+ Kf5 55.Rf8+ Rf6 56.Rh8 h4+ 57.Kf3 g4+ 58.Kg2 Kg5 59.Rg8+ Kf4 60.Rd8 h3+ 61.Kh2 Rf5 62.Rd1 Kg5 63.c4 Rf2+ 64.Kg1 Rc2 65.Ra1 Rxc4 0-1
(4) Arutyunova,D (2264) - Yordanova,S (2220) [B01]
Sunny Beach BUL, Team Ch_A (w)_r2 Sunny Beach, BUL (2.2), 09.05.2009

1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Bb5+ Bd7 4.Be2 Nxd5 5.d4 Nb6 6.c4 e5 7.dxe5 Nc6 8.Nf3 Bb4+ 9.Nbd2 Qe7 10.a3 Bxd2+ 11.Qxd2 0-0-0 12.Qc3 Rhe8 13.Bf4 f6 14.0-0 Qf7 15.a4 g5 16.Be3 g4 17.Nd2 Nxe5 18.a5 Na4 19.Qb4 Qh5 20.Rxa4 Bxa4 21.Qxa4 Rg8 22.a6 b6 23.Kh1 Rd6 24.c5 Rd7 25.cxb6 cxb6 26.Nc4 Rc7 27.Nxe5 fxe5 28.Rc1 Rxc1+ 29.Bxc1 Qg6 30.Qc4+ Kd8 31.Qd5+ Kc7 32.Qxe5+ Qd6 33.Qe4 Rf8 34.Qb7+ Kd8 35.Bg5+ Rf6 36.Bxf6+ Qxf6 37.Bxg4 Qd4 38.Qc8+ Ke7 39.Qe6+ Kd8 40.Qe2 Kc7 41.Qc2+ Kd6 42.Qd1 1-0
(5) Dragomirescu,A (2206) - Andreeva,P (2127) [A00]
Sunny Beach BUL, Team Ch_A (w)_r2 Sunny Beach, BUL (2.2), 09.05.2009

1.Nf3 Nf6 2.c4 d6 3.Nc3 g6 4.e4 c5 5.d4 cxd4 6.Nxd4 Bg7 7.Be2 0-0 8.Be3 Nc6 9.f3 Bd7 10.Qd2 Ne8 11.Nxc6 bxc6 12.c5 Qa5 13.0-0 Be6 14.Rfd1 dxc5 15.Nd5 Qd8 16.Nf4 Nc7 17.Bxc5 Bf6 18.Qa5 Qc8 19.Rab1 Bd7 20.b3 Ne6 21.Nxe6 Bxe6 22.Rbc1 Rd8 23.Rxd8+ Qxd8 24.Qxd8+ Rxd8 25.Rd1 Rxd1+ 26.Bxd1 a6 27.Kf2 Kf8 28.Ke3 Be5 29.f4 Bd6 30.Bb6 Ke8 31.e5 ............................. 1-0
(6) Tsvetkova,S (1848) - Petkova,V (1928) [C63]
Sunny Beach BUL, Team Ch_A (w)_r2 Sunny Beach, BUL (2.2), 09.05.2009

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.d3 fxe4 5.dxe4 d6 6.Bc4 Nf6 7.Ng5 d5 8.Bxd5 Nxd5 9.exd5 Nb4 10.Nc3 Bf5 11.Nge4 Qh4 12.Bg5 Qg4 13.Qxg4 Bxg4 14.Kd2 h6 15.Bh4 Be7 16.Bg3 0-0-0 17.Bxe5 Nxd5 18.Bxg7 Rhe8 19.f3 Bb4 20.Kc1 Bf5 21.Nxd5 Rxd5 22.c3 Be7 23.Bxh6 Red8 24.Kc2 R5d6 25.Rad1 Rxh6 26.Rxd8+ Bxd8 27.Kd2 c6 28.Ke3 Bc7 29.h4 Kd7 30.g4 Bxe4 31.Kxe4 Bg3 32.h5 Re6+ 33.Kd3 Bf4 34.Rh3 b5 35.Kc2 c5 36.b3 Kd6 37.Rh1 c4 38.Kd1 a5 39.Rg1 Bg5 40.Rf1 Bf4 41.Rg1 Re5 42.Rh1 Rd5+ 43.Kc2 Rd2+ 44.Kb1 Bh6 45.g5 Bxg5 46.h6 Bf6 47.h7 Bh8 48.bxc4 bxc4 49.a4 Rd3 50.Rg1 Bxc3 51.Rg8 Rxf3 52.h8Q Bxh8 53.Rxh8 Kc5 54.Rb8 Rb3+ 55.Rxb3 cxb3 56.Kb2 Kb4 57.Ka1 Kxa4 58.Kb1 Kb4 0-1
(7) Djingarova,E (2334) - Raeva,E (2233) [E17]
Sunny Beach BUL, Team Ch_A (w)_r2 Sunny Beach, BUL (2.3), 09.05.2009

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Bb7 5.Bg2 Be7 6.0-0 0-0 7.Re1 a5 8.Nc3 Ne4 9.Nxe4 Bxe4 10.d5 Bb4 11.Bd2 Na6 12.a3 Bxd2 13.Nxd2 Bxg2 14.Kxg2 e5 15.Qc2 f5 16.Qc3 Qe7 17.b3 Rf6 18.b4 e4 19.f4 Rg6 20.Nf1 h5 21.Ne3 Rf8 22.Rab1 h4 23.Kf2 Rh6 24.Rg1 Kh7 25.g4 Qd6 26.gxf5 Qxf4+ 27.Ke1 Rf7 28.Rg4 Qxh2 29.Kd2 Qd6 30.Rbg1 Qe7 31.bxa5 bxa5 32.Rg6 h3 33.f6 Rxf6 34.Rxg7+ Qxg7 35.Rxg7+ Kxg7 36.Nf5+ Kh7 37.Nxh6 Rxh6 38.Qe5 h2 39.Qxe4+ Kh8 40.Qe8+ Kg7 1/2-1/2
(8) Velcheva,M (2254) - Genova,L (2221) [B47]
Sunny Beach BUL, Team Ch_A (w)_r2 Sunny Beach, BUL (2.3), 09.05.2009

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nc6 5.Nc3 a6 6.Be2 Qc7 7.0-0 Nf6 8.Kh1 Bb4 9.Nxc6 bxc6 10.f4 d5 11.e5 Nd7 12.Na4 Nb6 13.Nxb6 Qxb6 14.Bd3 g6 15.Qf3 Bc5 16.c3 a5 17.Rb1 Ba6 18.b4 axb4 19.cxb4 Bd4 20.Rd1 0-0 21.a4 Bxd3 22.Qxd3 Bf2 23.a5 Qa6 24.Qxa6 Rxa6 25.Rb2 Bh4 26.Bd2 Rb8 27.Rdb1 Rb5 28.Be3 Bd8 29.Kg1 Kf8 30.Kf1 Ke8 31.Ke2 h5 32.Kd3 Kd7 33.Bd4 Bc7 34.g3 Rb8 35.Ra1 Rb5 36.Rc1 Ra8 37.Rcc2 Bd8 38.Bc5 Bc7 39.h3 Rbb8 40.Ra2 Ra6 41.g4 Rh8 42.Rh2 Bd8 43.Raf2 Bh4 44.Rf3 Be7 45.Rc2 hxg4 46.hxg4 Rh4 47.Bxe7 Kxe7 48.Rg3 Kd7 49.Kd4 Ra8 50.Rgc3 Ra6 51.b5 Rxa5 52.bxc6+ Kc7 53.Rb3 Ra7 54.Kc5 Rxg4 55.Rcb2 Ra5+ 56.Rb5 Rxb5+ 57.Rxb5 Rxf4 58.Rb7+ Kc8 59.Kd6 Rc4 60.Rxf7 Kb8 61.Rf8+ Ka7 62.c7 d4 63.c8Q Rxc8 64.Rxc8 d3 65.Rc1 1-0
(9) Vladimirova,M (2084) - Collas,S (2316) [C70]
Sunny Beach BUL, Team Ch_A (w)_r2 Sunny Beach, BUL (2.3), 09.05.2009

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 b5 5.Bb3 Na5 6.0-0 Nxb3 7.axb3 d6 8.Nc3 Bb7 9.d3 g6 10.Be3 c5 11.Nd5 Bxd5 12.exd5 h6 13.Re1 Ne7 14.c4 Bg7 15.b4 cxb4 16.Qb3 a5 17.c5 0-0 18.c6 Qb8 19.Bd2 Ra7 20.Be3 Ra6 21.Rac1 Rc8 22.Bd2 a4 23.Qxb4 Nxd5 24.Qh4 h5 25.d4 exd4 26.Nxd4 Qb6 27.Qh3 Raa8 28.Ne6 Bxb2 29.Ng5 Rc7 30.Qd3 Qd4 31.Qxb5 Qxd2 32.Rcd1 Qxg5 33.Rxd5 Qf6 34.Qb6 Rac8 35.Rb1 Rxc6 0-1
(10) Koen,M (2114) - Benderac,A (2322) [B12]
Sunny Beach BUL, Team Ch_A (w)_r2 Sunny Beach, BUL (2.4), 09.05.2009

1.d4 d6 2.e4 c6 3.g3 Qc7 4.Bg2 e5 5.Ne2 Nf6 6.a4 Be7 7.0-0 0-0 8.Kh1 Re8 9.b3 d5 10.exd5 Nxd5 11.Bb2 Bf6 12.Qd2 Na6 13.Nbc3 Nxc3 14.Nxc3 Bf5 15.dxe5 Bxe5 16.f4 Rad8 17.Qc1 Bd4 18.Re1 Qa5 19.Rxe8+ Rxe8 20.Qd2 Rd8 21.Re1 Bf6 22.Qe3 h5 23.Bf3 Bxc2 24.Bd1 Bg6 25.Qc1 Nb4 26.Be2 Na2 27.Nxa2 Bxb2 28.b4 Qd5+ 0-1
(11) Olarasu,G (2272) - Tomovska Polendakova,I (2038) [B38]
Sunny Beach BUL, Team Ch_A (w)_r2 Sunny Beach, BUL (2.4), 09.05.2009

1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 c5 4.d4 cxd4 5.Nxd4 Bg7 6.e4 Nc6 7.Be3 0-0 8.Be2 b6 9.Nxc6 dxc6 10.e5 Qxd1+ 11.Nxd1 Ng4 12.f4 f6 13.exf6 Bxf6 14.Bd2 e5 15.0-0 exf4 16.Rxf4 Ne5 17.Bc3 Bg7 18.Rxf8+ Kxf8 19.Ne3 Be6 20.Rd1 Bh6 21.Bxe5 Bxe3+ 22.Kf1 Re8 23.b3 c5 24.Bc3 Ke7 25.Bf3 Bf4 26.g3 Bg5 27.h4 Bf6 28.Bxf6+ Kxf6 29.Kf2 h5 30.Rd6 Ke5 31.Rd2 Rf8 32.Ke3 Rf7 33.Be4 Rg7 1/2-1/2
(12) Pionova,S (2034) - Ilieva,H (2114) [D02]
Sunny Beach BUL, Team Ch_A (w)_r2 Sunny Beach, BUL (2.4), 09.05.2009

1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.h3 Bg7 4.Bf4 d5 5.e3 0-0 6.Bd3 b6 7.Nbd2 Bb7 8.Ne5 c5 9.c3 Nfd7 10.Ng4 Nc6 11.h4 e5 12.dxe5 Ndxe5 13.Nxe5 Nxe5 14.Bxe5 Bxe5 15.h5 d4 16.cxd4 cxd4 17.e4 Rc8 18.Qg4 Qe7 19.f4 f5 20.Qg3 Bxf4 21.Qxf4 fxe4 22.Qg4 exd3+ 23.Kd1 Bf3+ 0-1Generated with ChessBase 9.0

 


About us | Contact us | Terms and conditions | Chess tournaments | Chess games

© 2003-2023 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.